Produkter och tjänster 

  P r o d u k t e r

Vi är agenter för ett par olika produktprogram:
 
Mätinstrument för motståndssvetsning

Elektrodformerare för motståndssvetsning

Elektrodkraftmätare
Övriga produkter

  L e v e r a n t ö r e r

Matuschek
Nimak
Ravitex¨ (Sinterleghe)
Miyachi Technos Europe

  T j ä n s t e r

Vi har specialistkunskap inom svetsning. Tänkbara områden att hjälpa kunder är:
 
Materialval Konstruktionsgenomgång Processgenomgång Vid investeringar
Arbetsinstruktioner och WPS:er Utbildning och seminarier