Om oss
 

K o n t a k t a o s s :

Svetsrådet AB
Soldatgatan 14
185 34 Vaxholm
Tel: 08 - 673 23 30
Fax: 08 - 673 23 35
e-post: info@svetsradet.se
 

V å r v e r k s a m h e t:


Vi vill, med vår kunskap, våra tjänster och våra produkter, förbättra kvaliteten i svetsningen

Vi vänder oss till företag i Sverige som har en automatiserad svetsprocess i sin produktion. Det kan vara företag i tillverkningsindustrin, bilindustrin med underleverantörer eller elektronikindustrin.

Med bättre kontroll på svetsningen kan man producera mer hållbara produkter, med bättre kvalitet och till lägre kostnad.

 

V å r p la c e r i ng:

Vi startade i teknikparken Teknikhöjden, som bl.a. sponsras av Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Stockholms stad. Teknikhöjdens syfte är att stödja företag "med innovationhöjd sprungna ur högskolemiljön" Nu har vi flyttat till fantastiska skärgårdomgivningar på det gamla militärområdet AMF1 på Rindö i Vaxholms kommun.

 

B a k g r u n d :

Trots att fogning är så centralt i all tillverkning, och svetsning en av de vanligaste metoderna, har inte alla företag tillgång till den kunskap som finns idag. Nya material och framsteg inom bl.a. signalbehandling och mätning har förändrat svetsningens villkor. Dessutom kommer det nya normer och standarder som ställer nya krav på företagens svetsansvariga.

Vi har erfarenhet från svetsteknisk forskning på KTH och svetsteknisk support och försäljning.